پیامی جدید به اروپا

هنرمند: شهرام انتخابی

کیوریتور: آسیه سلیمیان (Factory TT )

با همکاری: زرتشت رحیمی و سید علی میرمحمدی

6 اردیبهشت – 19 خرداد 1398 (26 آپریل – 9 جوئن 2019)

Kunsthall 3.14, Bergen, Norway

این فیلمهای کوتاه با مشارکت سیزده نفر از اندیشمندان، دانشگاهیان و شخصیتهای فرهنگی برجستهی ایران که در حوزه های زیر شهرت جهانی دارند، ضبط شده است هنر موسیقی، ادبیات، مد، معماری، علم علوم اجتماعی، روانشناسی، دین، اندیشه، روزنامهنگاری، ورزش زنان، حقوق، سیاست و بازار هنر. همهی شرکتکنندگان در ایران زندگی و کار میکنند. پس از لغو پیمان موسوم به معاملهی ایران از سوی آمریکا، گفتگو میان جهان غرب و ایران به خطر افتاده است.

 

در این راستا، هنرمند، شهرام انتخابی با همکاری زرتشت رحیمی و سیدعلی میرمحمدی، شرکتکنندگان را ترغیب کردهاند تا هر یک پیام شخصی کوتاهی به مخاطبان اروپایی ابراز کند. افزون بر این، هر یک از شرکتکنندگان هدیهی شخصی کوچکی در زمینهی فعالیت خود اهدا میکند. این هدایا به همراه فیلمهای مصاحبه در نمایشگاهی در «Kunsthall 3.14» در شهر برگنِ نروژ به نمایش درمیآید. در پایان نمایشگاه، بازدیدکنندگان این امکان را دارند که با تبادل یک هدیه شخصی کوچک در پاسخ به پیام مصاحبهشوندگان، یکی از هدایا را از آنها دریافت کنند. هدایای بازدیدکنندگان به ایران منتقل و به شرکتکنندگان ایرانی تحویل داده خواهد شد. این نمایشگاه میکوشد گفتگویی مستقیم و بیواسطه میان مصاحبهشوندهها و مردم نروژ فراهم کند و بدینسان به مسائل شخصی که اغلب در چشمانداز رسانهها یافت نمیشود، اشاره شود.

فهرست شرکت کنندگان ایرانی:

سید محمد علی ابطحی نظریه پرداز، سیاستمدار، فعال مدنی، رئیس مؤسسه گفتگوی ادیان، ریاست دفتر رئیسجمهور پیشین ایران

امیر حسین اعتماد مدیر گالری اعتماد

سارا اعتماد بازیکن تیم ملی بسکتبال بانوان ایران

دکتر نیره توکلی جامعه شناس، محقق، نویسنده، عضو گروه مطالعات علمی تخصصی زنان انجمن جامعه شناسی ایران

پژمان چمن آرائی مهندس معمار و طراح لباس و اکسسوار و موسس برند

دکتر شیوا دولت آبادی رئیس انجمن روانشناسی ایران، عضو مؤسس، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، روانشناس

علی دهباشی  روزنامهنگار، ادب پژوه، نویسنده و سردبیر مجله ی بخارا

دکتر سعید عباسپور نویسنده، شاعر، و روانشناس

دکتر پوپک عظیم پور تبریزی پژوهشگر عروسک و آئین، عضو هیأت علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

مرتضی گودرزی موسیقیدان، محقق، طراح ساز، آهنگساز و خواننده موسیقی سنتی ایران با تمرکز بر موسیقی محلی شمال خراسان

دکتر شهاب میرزائیان معمار، موسس و مدیر عامل شرکت معماری مهندسین مشاور منظر بوم نقش

دکتر ترانه یلدا معمار و شهرساز

بهمن یوسفی وکیل

Factory TT encourages encounters of international intellectuals, scholars and the public with emerging Iranian artists to create possibilities to produce new bodies of work and to respond to cultural, economic, and social contexts as an essential foundation for a further development of contemporary art in Iran. Factory TT challenges the Iranian art scenes status quo. It was initiated in 2015 by Shahram Entekhabi | Asieh Salimian.

 

Follow Us on Social Media

 

 

NOTE: Factory TT is neither supported by any government, nor any political interest, ideology or religion.